Gudinnans Döttrar / Tove Aradala Official

Showroom

I showroomet kan Du se vad jag har för varor, de flesta är rent hantverk skapade av mig eller någon av mina vänner.

Här finns allt från magiska smycken till trummor, henna, ockra, pendlar, musik, runor och.... kika in och se själv. Jag öppnar showroomet nu, men det är långt ifrån färdigt utan en pågående process. 

Välj vad Du vill handla och beställ av mig i sms, mail eller på messenger.

Jag lägger undan max 7 dagar sedan behöver Du betala om Du vill ha undanlagt längre tid.

Du kan träffa mig och handla irl. Om varan behöver sändas väljer Du om Du vill betala oförsäkrat porto eller rekommenderat. Du betalar med swish eller bankgiro innan varan sänds. Vid personligt möte går det utmärkt att betala med cash (jämna summan tack). Jag kommer en gång i månaden att finnas för möte i Nacka, Stockholm.

jo, en viktig sak...angående alla skinn och andra delar av djur... djuren får leva tills de av naturliga orsaker dör, friska men gamla, och då tar jag skinnen. Inget djur dör för att bli trumma och annat. Och ljudet av en trumma från dessa djur är otroligt djupt och vackert in i själen.

Tack för att Du väljer att handla en vara från mig/Tove Aradala Tomris

 

In the Showroom can You see what I am selling. Most of the items are pure handicraft made by me or someone of my friends.

Here Yiu can find everything from magic jewelleries to drums, henna, ockra, pendelums, music, runes och... well enter and see youself. I open up the showroom now even thou it is far from ready but an ongoing process.

Tell what You want to buy from me in mail, text or messenger.

I keep items not longer than 7 days and then You need to pay.

You can meet me irl and get what You want to buy. I take cash, paypal (or swish if You have that).

If I need to send You tell if You want a non-secured porto or a recommended. You pay before I send over swish (if living in sweden) or paypal (if living outside Sweden).

and something important re skin and other parts from animala...all the animals are living til they die a natural death, of age but not sick, and then I take the skins. No animal dies to become a drum or similar... And the sound of a drum from this kind of animal is breathtaken deep and good all the way into the soul.

 

Thank You for buying some of my items/Tove Aradala Tomris.

DSCN1642.JPG

Freyjas Vala trumma nr 2

Freyjas Seereess Drum no 2

70 cm

Al/Alder

Get/Goat

Dovt ljud/Deep sound

Trumpinne medföljer i priset

Drumstick included in price

4013 SEK

DSCN1641.JPG

Freyjas Vala Trumma nr 1

Freyjas Seereess Drum no 1

70 cm

Al/Alder

Get/Goat

Dovt ljud/Deep Sound

Trumpinne medföljer i priset

Drumstick included in price

4013 SEK

DSCN1639.JPG

Moder Jord trumma nr 2

Mother Earth drum no 2

60 cm

Al/Alder

Get/Goat

Dovt ljud/Deep sound

Trumpinne medföljer i priset

Drumstick included in price

3999 SEK

DSCN1638.JPG

Moder Jord trumma nr 1

Mother Earth Drum no 1

 60 cm

Al/Alder

Get/Goat

Dovt ljud/Deep sound

Trumpinne medföljer i priset

Drumstick included in price

3999 SEK

DSCN1637.JPG

Årshjulstrumma nr 2

Wheel of Year drum no 2

50 cm

Al/Alder

Get/Goat

Dovt ljud/Deep sound

Trumpinne medföljer i priset

Drumstick included in price

3600 SEK

DSCN1636.JPG

Årshjulstrumma nr 1

Wheel of Year Drum no 1

 50 cm

Al/Alder

Get/Goat

Dovt ljud/Deep sound

Trumpinne medföljer i priset

Drumstick included in price

3600 SEK

DSCN1634.JPG

Valans Trumma/Seeress Drum

44 cm

Al/Alder

Hjort/Deer

Dovt ljud/Deep sound

Trumpinne medföljer i priset

Drumstick included in price

3399 SEK

DSCN1643.JPG

Samisk Månskallra

Sami Moon razzel

Koskinn/Cow skin

29 cm skaft/handle

Månljud/Moon sound

500 SEK

DSCN1644.JPG

Samisk Månskallra

Sami Moon razzel

Koskinn/Cow skin

19 cm skaft/handle

Månljud/Moon sound

500 SEK

DSCN1645.JPG

Samisk Månskallra

Sami Moon razzel

Koskinn/Cow skin

4 cm skaft/Handle

Månljud/Moon sound

DSCN1646.JPG

Samisk Månskallra

Sami Moon razzel

koskinn/Cow skin

8 cm skaft plus korsat handtag

8 cm handle plus crossed handle

500 SEK 

DSCN1648.JPG

Samisk Månskallra LÅNG

Sami Moon razzle LONG

koskinn/cow skin

89 cm skaft/handle

Månljud/Moon sound

500 SEK

357386401_6424213167693904_4938708411028873640_n.jpg

Björnklor / Bear clows

Lagligt insamlade legal collected

400 SEK styck/each. 

Ett fåtal kvar/Only a few left

DSCN1649.JPG

Rävskinn - huvud

Fox skin - head

350 SEK styck/each

Endast 1 kvar/only 1 left

357680066_6421540394627848_7724989843633691144_n.jpg

Nordic Patterns

Tove Aradala /Matthew Leigh Embleton (Snakestyle)

Elektrospiritual - fae style music

199 SEK styck/each

DSCN1676.JPG

Hippiepoesiboken

The hippie poetry book

av/by Tove Aradala

Svenska/engelska i samma bok

Swedish/english in the same book

 

 

Finns att köpa på Amazon

To be bought at Amazon

DSCN1652.JPG

Motherpeace Tarot

350 SEK

Endast 1 kvar/Only 1 left

357721065_6424215264360361_1495818941059187796_n.jpg

Samiska Orakelkort

Sami Óracle cards

12 handgjorda kort/handmade cards

Design/copyright Tove Aradala serie

Goddess Mother and the Little Fairies

350 SEK styck/each

Endast 8 lekar kvar/Only 8 decks left

DSCN1656.JPG

De 9 Shamankornas Runor

The 9 Shamankas Runes

9 kort plus 9 brickor

9 cards plus 9 pieces of wood

Allt handgjort/All Handmade

Design/Copyright Tove Aradala serie

Goddess Mother and the Little Fairies

350 SEK styck/each

Endast 3 lekar kvar/Only 3 decks left

DSCN1657.JPG

Magic of Ogham Orakelkort/ Oracle Cards

20 handgjorda kort/handmade cards

Design/copyright Tove Aradala serie

Goddess Mother and the Little Faries

350 SEK styck/each

Endast 3 lekar kvar/Only 3 decks left

DSCN1658.JPG

Magic of Runes Orakelkort

Magic of Runes Oracle Cards

24 handgjorda kort/ handmade cards

Design/Copyright Tove Aradala serie

Goddess Mother and the Little Fairies

350 SEK styck/each

Endast 2 lekar kvar/Only 2 decks left

DSCN1659.JPG

Magic of the Symbols

Völvans Bindrunor och Symboler

Bindrunes and Symbols of the Seereess

18 handgjorda kort/handmade cards

Design/copyright Tove Aradala serie

Goddess Mother and the Little Fairies

350 SEK styck/each

Endast 2 lekar kvar/Only 2 decks left

357703934_6421544097960811_7846958449214972963_n.jpg

Runor - Runes

Handväskrunor mini 

Handbag runes mini

runt 1 cm/about 1 cm

Handgjorda/Handmade

200 SEK styck/each

DSCN1663.JPG

Den Rebelliska Völvans Runor

The rebel seereess´Runes

24 handgjorda runbrickor

handmade runic pieces of wood

300 SEK styck/each

Endast 9 påsar kvar/Only 9 pouches left

DSCN1664.JPG

Högprästinnans Oghamrunor

High Priestess Ogham Runes

20 handgjorda/handmade

300 SEK styck/each

Endast 4 påsar kvar/Only 4 pouches left

DSCN1665.JPG

Högprästinnans Samiska runor

High Priestess Sami runes

12 handgjorda/handmade

260 SEK styck/each

Endast 5 kvar/Only 5 left

DSCN1666.JPG

Högprästinnans rituella Runstickor

High Priestess  ritual Rune sticks

24 handgjorda/handmade

plus Reningsrökelse, reningssalt,

reningsbad samt flaska för olja

plus cleaning incense, cleansing salt,

cleansing bath plus bottle for oil.

290 SEK styck/each

Endast 1 påse kvar/Only 1 pouch left

DSCN1667.JPG

Gudinnans Döttrars Oghamstickor

Gudinnans Döttrars Ogham sticks

20 handgjorda 20,5 cm långa

20 handmade 20,5 cm long

200 SEK styck/each

Endast 2 påsar kvar/Only 2 pouches left

DSCN1668.JPG

The Magic Directions

8 Rituella riktningsstavar

8 Ritual direction staves

Handgjorda/Handmade

280 SEK styck/eack

Endast 9 påsar kvar/Only 9 pouches left

DSCN1669.JPG

The Magic Elements

12 rituella elementstavar

12 ritual  element staves

handgjorda/handmade

300 SEK styck/each

Endast 7 påsar kvar/Only 7 pouches left

DSCN1662.JPG

Völvans Runtärningar

The Seereess Rune dices

24 handgjorda tärningar/handmade dices

250 SEK styck/each

Endast 6 påsar kvar/Only 6 pouches left

DSCN1660.JPG

De fornnordiska Gudomarnas tärningar

The ancient norse Gods and Goddesses dices

24 handgjorda/Handmade

250 SEK styck/each

 Endast 3 påsar kvar/Only 3 pouches left

DSCN1671.JPG

Kraftpåse - Blot

rökelse, kristall, mineralsalt

incense, crystal, mineral salt

180 SEK styck/each

Endast 2 påsar kvar/Only 2 pouches left

DSCN1670.JPG

Loihtupussi

Den samiska besvärjelsepåsen

The sami spell bag

innehåller besvärjelserökelse, bindruna,

timjansalt laddat i månen, små kristaller,

ljus för riktningarna, reseblandning för elden.

contains spell incense, bindrune, thyme salt

loaded in the Moon, small crystals, candles for 

the directions, journeymix for the fire.

450 SEK styck/each

Endast 1 kvar/Only 1 left

DSCN1672.JPG

Lilla besvärjelsepåsen

Little spell pouch

Loihtia rökelse/incense

Kattoa kräm/creme

300 SEK styck/each

Endast 5 påsar kvar/only 5 pouches left

DSCN1673.JPG

Runstickor i burk

med rökelse

Rune sticks in a box

with incense

Handgjord/Handmade

160 SEK styck/each

Endast 2 burkar/Only 2 boxes

DSCN1674.JPG

Kraftrunornas burk Uthark

Power runes box Uthark

med rökelse/With incense

275 SEK styck/each

2 kvar/left

DSCN1675.JPG

De 9 Shamankornas runburk

The 9 shamankas rune box

Shamankarunor, rökelse

Shamanka runes, incense

Handgjord/Handmade

213 SEK styck/each

1 kvar/left

DSCN1724.JPG

Keltiska Eldpinnar

Celtic Fire sticks

Att bränna vid önskan om... och önska

medan pinnen helt brinner.

To burn when wishing,,, and wish all

the time the stick is burning.

Önskan skriven med oghamrunor

Wish written with ogham runes

* Hälsa/Health

* Jorden/Earth

* Kärlek/Love

* Tur/Luck

* Magi/Magic

* Kraft/Power

* Fri/Free

* Soulmate

* Resa/Journey

* Musik/Music

* Beskydd/Protection

* Blessings

40 SEK per pinne/stick

DSCN1728.JPG

Små beskyddarpåsar

Small protecting pouches

Koskinn/Cow skin

250 SEK styck/each

4 mörkbruna, 1 ljusbrun kvar

4 dark brown, 1 light brown left

DSCN1727.JPG

Fertilitetsdocka

Fertility doll

Frey på ena sidan, Freya på andra

Frey on one side, Freya on the other

För allt som ska växa

For everything to grow

Design/Copyright Tove Aradala

380 SEK styck/each

Jag syr upp på beställning

I sew when You order.

DSCN1744.JPG

Bindrunehängen

Bindrune pendants

Handmålade/Hans painted

250 SEK styck/each

DSCN1677.JPG

Handgjord rökelse efter gamla recept

Handmade incense after old recipies

* Atlantis (2 kvar/Left)

* Lemurien/Lemuria (11 kvar/left)

150 SEK styck/kvar

 

DSCN1678.JPG

Handgjord rökelse efter gamla recept

Handmade incense after old recipies

* Solståndsrökelse/Summer Solstice incense (3 kvar/left)

* Örtmagi Malva-Hibiskus / Herbal magic (2 kvar/Left)

* Rans Ängar/Rans Meadows (2 kvar/left)

* Årshjulet/Wheel of Year (2 kvar/left)

* Aurora Borealis (4 kvar/left)

150 SEK styck/each

DSCN1679.JPG

Handgjord rökelse efter gamla recept

Handmade incense after old recipies

* Maderrakka (4 kvar/left)

150 SEK styck/each

DSCN1680.JPG

Handgjord rökelse efter gamla recept

Handmade incense after old recipies

* Kleopatra/Cleopatra (3 kvar/left)

* Isis (2 kvar/left)

* Kyphi (2 kvar/left)

* Myrra (1 kvar/left)

150 SEK styck/each

DSCN1681.JPG

Handgjord rökelse efter gamla recept

Handmade incense after old recipies

* Altai (4 kvar/left)

* Tomris (2 kvar/left)

* The scythian Priestess (3 kvar/left)

150 SEK styck/kvar

DSCN1682.JPG

Handgjord rökekse efter gamla recept

Handmade incense after old recipies

* Orakel (1 kvar/left)

* Bärnsten (1 kvar/left)

* Oponax (1 kvar/left)

* Den Visa kvinnans blandning (1 kvar/left)

150 SEK styck/each

DSCN1683.JPG

Handgjord rökelse efter gamla recept

Handmade incemse after old recipies

* Ngetal - Ogham (2 kvar/left)

* Gort - Ogham (3 kvar/left)

* Duir - Ogham (2 kvar/left)

* Ailm - Ogham (2 kvar/left)

150 SEK styck/each

DSCN1688.JPG

Rökelsekol

10 SEK styck/each

DSCN1684.JPG

Ockra - Jordpigment

Occra - Earth pigments

Finns just nu endast i vitt (2 st),

gult (1 styck) och svart (1 styck)

For the moment only in white (2 left),

yellow (1 left) and black (1 left)

 

200 SEK styck/each

DSCN1717.JPG

Capespänne/Cape clip

Järnsmide/Iron work

200 SEK styck/each

 

1 kvar/1 left

DSCN1718.JPG

Liten beskyddargudinna.

Small protection goddess.

Tenn/pewter

200 SEK styck/each

 

Endast 2 kvar/Only 2 left

360111975_6461827190599168_8699175763005290405_n.jpg

Magiska svampörhängene

Magic mushroom earrings

tenn/tin

250 SEK styck/each

Ett fåtal kvar/Only a few left

359795268_6461826940599193_3762033993448000491_n.jpg

Örhängen Fjäril och Måne

Earrings Moth and Moon

tenn/tin

200 SEK styck/each

ett fåtal kvar/only a few left

359801868_6461826573932563_1007124760194948201_n.jpg

Det månkosmiska örhänget

The Moon cosmic earring

tenn/tin

200 SEK styck/each

357769497_6424216774360210_8399846182201379662_n.jpg

Moder Jord i brons Mother Earth in bronze

Fylld med örter/kristaller

Filled with herbs/crystals

350 SEK styck/each

DSCN1787.JPG

Valkyria/Valkyrie

Brons/bronze

300 SEK styck/each 

357380465_6424214881027066_1960628215814272479_n.jpg

Den behornade - The horned one

brons - bronze

280 SEK styck/each 

DSCN1757.JPG

Trollkors

Troll cross

Järnsmitt/Iron work

Skapade på Fullmånens natt

Created on Full Moon night

330 SEK styck/each

DSCN1765.JPG

Odens Spjut hänge

Odin´s spear pendant

järnsmitt/iron work

180 SEK styck/each

DSCN1766.JPG

Torshammare / Thors Hammer

4,5 cm.

järnsmitt/iron work

300 SEK styck/each

DSCN1767.JPG

Torshammare/ Thors Hammer

4,0 cm

järnsmitt/iron work

300 SEK styck/each 

DSCN1768.JPG

Torshammare / Thors Hammer

3,0 cm

järnsmitt/ iron work

213 SEK styck/each

DSCN1770.JPG

Torshammare/ Thors Hammer

2,5 cm

järnsmitt/ iron work

165 SEK styck/each

DSCN1774.JPG

Torshammare / Thors Hammer

2 cm

silver

390 SEK styck/each

DSCN1775.JPG

Torshammare/Thors Hammer

1,5 cm

silver

300 SEK styck/each

DSCN1789.JPG

Oden / Odin

brons/bronze

300 SEK styck/each

DSCN1773.JPG

Labyrint / Labyrinth

1,8 cm

Silver

360 SEK styck/each

DSCN1749.JPG

Runhängen /Rune pendants

Mässing/Brass

24 runor i Utharken

24 runes in the Uthark

250 SEK per runa /per rune

DSCN1741.JPG

Vikingadräktens pärlrader

Viking dress´rows of pearls

handgjord/handmade

design Tove Aradala

500 SEK styck/each.

Bara dessa 3 kvar/Only these 3 left

DSCN1750.JPG

Ormgudinnan /Snake Goddess

Gotland

Keramik/ceramics

Nr/no 1 vänster/left - 300 SEK

Nr /no 2 höger/right - 300 SEK

Endast dessa två/ Only these two

DSCN1786.JPG

Freja-hänge

Freya pendant

tenn/tin

200 SEK styck/each

DSCN1792.JPG

TRippelgudinnan/Månfaserna

Triple Goddess/ Moon phases

tenn/tin

200 SEK styck/each

DSCN1776.JPG

The Morrigan - TripleGoddess 

tenn/tin

313 SEK styck/each

Inkommer första veckan i oktober

Coming first week in october

DSCN1790.JPG

Arachna/Demeter hänge/pendant

tenn/tin

313 SEK styck/each

 

DSCN1793.JPG
DSCN1796.JPG
DSCN1798.JPG

Hög Prästinnan/High Priestess

tenn/tin

290 SEK styck/each

DSCN1797.JPG

Magikern/the Magician

tenn/tin

290 SEK styck/each

DSCN1686.JPG

MUT - OMM

lapis lazuli

400 SEK 

Endast 1/Only 1

DSCN1685.JPG

Kebechet - Omm

300 SEK 

Finns endast 1

Only 1 

359791434_6461827443932476_120127354026252213_n.jpg

Pilspetshänge med Vegvisirsymbol

Arrowhead pendant with Vegvisir symbol

Tenn/Pewter

150 SEK styck/each.

Inga kvar/ No left

DSCN1795.JPG

Vegvisir med runor/ with runes

tenn/tin

250 SEK styck/each

Ett fåtal kvar/A few left

DSCN1729.JPG

Magisk påse till magiska pryttlar

Magic pouch to magic things

Bi, måne/bee, moon

160 SEK styck/each

8 kvar/left

DSCN1731.JPG

Magisk påse till magiska ting

Magic pouch to magic things

Prästinnan/The Priestess

160 SEK styck/each

4 kvar/left

DSCN1732.JPG

Magisk påse till magiska ting

Magic pouch to magic things

Älvdansen/The fairy dance

160 SEK styck/each

6 kvar/left

DSCN1733.JPG

Fröpåsar

Seed pouches

* Trippelgudinnan/Triple Goddess

* Månfaserna/Moon phases

150 SEK styck/each

Köp en av varje tillsammans

Buy one of each together

2 för/for 200 SEK

 

DSCN1734.JPG

Tarotpåsar / Tarot pouches

höger eller vänster/right or left

180 SEK styck /each

1 av varje kvar/one of each left

DSCN1735.JPG

Tarotpåsar/ Tarot pouches

Höger (1 kvar) Vänster  (2 kvar)

Right (1 left) Left (2 left)

180 SEK styck/each

DSCN1743.JPG

Solvänt-ljus/Sunwait-candles

Solvänt är en hednisk men ny hednisk

traditon att 6 torsdagar innan solståndet

i december tända ett ljus för att gå mot det 

ljusa. Det hedniska adventsljuset. Med runor 

och verser för varje ljus.

This is a pagan but neo pagan tradition that

6 thursdays before winter solstice light a candle 

awaiting for the light to return. The pagan advent

candle. With runes and poems for each candle.

263 SEK paket/package

 

DSCN1739.JPG

Överarmband Livsspiral

Over armband Life spiral

Tenn/Pewter

300 SEK styck/each

DSCN1738.JPG

Överarmband Orm nr 1

Over armband Snake no 1

Tenn/ Pewter

300 SEK styck/each

Få kvar/Few left

 

DSCN1740.JPG

Överarmband Orm nr 2

Over armband Snake no 2

Tenn/Pewter

260 SEK styck/each

DSCN1723.JPG

Handsytt armband

Hand sewed bracelet

350 SEK

1 kvar/left

DSCN1722.JPG

Handsytt armband

Hand sewed bracelet

350 SEK

1 kvar/left

DSCN1721.JPG

Handsytt Armband

Hand sewed bracelet

350 SEK 

1 kvar/1 left

DSCN1694.JPG

Hippie armband

Hippie bracelet

Handgjorda/Handmade

350 SEK styck/each

Dessa 2 är de enda/These 2 are

the only ones

DSCN1695.JPG

Bandruidens Armband

Bracelet for the Bandruid

Handgjord/handmade

350 SEK styck/each

Endast dessa 2/only these 2

DSCN1696.JPG

Omm Armband

Omm Bracelet

Handgjorda/handmade

350 SEK styck/each

Endast 2 kvar, det överst till höger

är sålt

Only 2 left, the upper right is sold

DSCN1698.JPG
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)