Gudinnans Döttrar / Tove Aradala Official

Denna ansökningsblankett gäller för alla kurser - skriv ut eller skriv av och sänd den till mig i papperspost

This application form is for all courses - print or copy and send to me by snailmail.

 

          Holy Sisters Of Lemuria and Atlantis - Gudinnans Döttrar - Tove Aradala Official

 

Namn på kurs/Course name:                        .................................................................................................................................

Datum/Date:                                                                                                           ................................................................................

Ditt namn/Your name:                          ........................................................................................................................................

E-mail:                                                                                  ................................................................................................................

Adress/Address:                          ..................................................................................................................................................

Postadress & nummer/Postal address & number              .........................................................................................................

Telefon/Telephone:                                                                                                    ...........................................................................

 

Födelsedatum(endast år-månad-dag)Date of birth (only year-month-date):                          ...................................................

Allergier/Allergies: .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Sjukdomar/Diseases: .................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Är Du gravid?/Are You pregnant?                                                                                   ...................................................................

 

Är det någon speciell inriktning Du är mest intresserad av i det paganska? Are You interrested in some specific line in the pagan?

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Vad förväntar Du Dig av kursen? What are Your expectations from the course?

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Berätta lite om Dig själv/Tell a little about Yourself ....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Var hörde Du talas om kursen/hittade information om den? .....................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

Signera här att Du lovar att det som sägs, görs och står i breven och i kursen på denna kurs också stannar på kursen och ej förs

vidare till utomstående. Samt att det Dina kurskamrater säger och gör inte vidareberättas.

Sign here that You promise that the things said, done and what is written in the letters in this course stays in the course and not

tells to others outside the course. And what other in the course say and done not tells to others.

Datum/Date:.........................................................

Signatur/Signature:..........................................................................................................................................................................

 

Har Du några frågor kan Du maila dem till mig (fairytove@gmail.com), sms:a dem till mig (070-424 18 34) eller sända som

messengerneddelande. If You have any questions You can mail me (fairytove@gmail.com), text me (070-424 18 34) or send as

a messenger message.

Skicka ansökan till/Send application to:

Tove Aradala Buhe Stam

Höjdvägen 1a, SE-132 42 Saltsjö-Boo