Gudinnans Döttrar / Tove Aradala Official

Prästinneorden - Prästinnecirkel - Prästinneutbildning

 

Priestess Orden - Priestess Cirkel - Priestess Education

 

Vill Du vandra med mig i Prästinneutbildningen.... Ett år eller tre år för att bli Prästinna. Kanske fortsätta och gå alla 6 åren för att bli ÖverPrästinna.....

 

Do You want to walk with me in the Priestess Education...One year or three years to brcome a Priestess. Mayby continue and walk all 6 years to become a High Priestess.

 

 Jag har hållit denna kurs med rötterna ur Lemuriens och Atlantis Prästinnelära under många, många år. Redan 1983 startade jag med en lättare och kortare kurs. 1988 gjorde jag om kursen och den har i stort sett likadan ut som idag förutom att jag lägger in nya rön och upptäckter i kursbreven när det kommer fram sådana.

 När jag fick tillstånd av Gudinnan att använda många av de Stora Kontinenternas minnen och hemligheter satte jag mig under en period i Templen på de Maltesiska öarna - Malta, Gozo, Comino -  för att i rätt energier minnas mina gamla liv som en av Högprästinnorna där och även flera liv som adept och prästinna. 

Här levde jag många liv i denna ursprungliga gamla Gudinnekult. Dessutom levde jag på den fjärde ön, den ö som då var en av öarna som nu är de maltesiska. En ö som idag ligger utanför Sveriges östra kust och som jag bott på i 20 år - Gotland.

Jag fick tydliga anvisningar av Gudinnan där jag satt, under olika Månfaser och i hennes Tempel, med vattnet framför mig, stenarna runtomkring mig och detta gamla viktiga och fortfarande gällande Hjärtcentra för Lemurien, Atlantis och Jordens hela existens idag under mina fotsulor.

Det gjorde mig oerhört lycklig när jag fick Gudinnans ja till att starta upp detta igen. Ja, jag säger igen eftersom jag var en av de

Högprästinnor som en gång startade denna kult, och denna utbildning...då för eoner sedan.

Nej denna Prästinneutbildning liknar ingen annan Prästinneutbildning. Jag koncentrerar mig inte bara på en kultur eller en epok utan jag vill ha djupet och bredden från början genom kulturerna och till nuet. Alltså lär jag ut historien från Lemurien, Atlantis och vidare genom alla Högkulturer som blomstrat efter och av dessa Stora Kontinenter., som Egypten, Svani. Avalon. Och då även Vanerna och Asarna som följer på detta. Varför vill jag ha detta så brett? Jo, för att allt hänger ihop. Allt kommer ur samma källa. Därför måste all information samlas för att ge helheten och svaren.

 

I have been holding this Priestess course with roots from Priestess training in the Lemurian and Atlantis history for many, many years. Already 1983 I started up with a light and short course. From 1988 the course have been almost the same as today except for new findings that I add in the course letters when something new is found somewgere in the World.

When I got permission from the Goddess to use many of the memories and secrets from the Great Continents I went to the maltese islands - Malta, Gozo, Comino - and sat in the Temples during a long time because I wanted to get the right energies to remember my old lifes as adept, priestess and hogh priestess in many of my old lifes there in the ancient cult.

Here I lived in the Cult of the Goddess. Today I am living on the 4th of the old maltese islands in the heart of Lemuria and Atlantis. The island has moved and is now situated outside the east coast of Sweden - island of Gotland.

I also got clear instructions from the Goddesswhen I sat there during the different Moon phases in her Temples...with the water in front of me, energyfilled stones around me and this old heart center of Lemuria and Atlantis under my feet.

I became increadible happy when I got permission from the Goddess to start this up again. Yes, I say again as I was one of them, the High Priestesses, starting this cult and education up in the ancient time...many eons from now.

This Priestess course is different from other Priestess courses as I am want not just to concentrate on one single cult or epoque. I want to have all from the beginning in Lemuria and Atlantis through the High cults in Egypt, Svani, Avalon and more all the way to today in my course.  As I also need to add the Vanir and Aesir in this. 

Why? Because all things are connected, coming from the same source. That is why all information has to be collected for a wholeness and for giving answers.

 

 

Kursdatum Årshjul 1, termin 1 2024

 

Kursdagar är: 2024 håller jag årshjul 1 på distans med 1 möte i Stockholm.

Kursstart håller jag från 13 april till 13 juni. Under denna tidsperiod är Du välkommen att starta Ditt första Årshjul på distans.

Pris: 4000 SEK/person och termin. Betalas senast 3 veckor innan kursstart.

 

Ingår i kursen på distans 2024:

* kursbrev på papperspost.

* 1 slut/initierings-träff irl.

* Book of Priestess anteckningsbok

* Initieringssmycke vid slutträff.

* Tove Aradala som kursledare.

 

Ingår i kursen med möten: (inte under 2024)

* kursbrev

* 4 träffar med kursinnehåll enligt nedan.

* Book of Priestess anteckningsbok.

* Initieringssmycke

* Tove Aradala som kursledare.

 

Ingår inte i kursen:

* resa till/från kursens mötesplats

* logi

* mat och dryck

* personliga utgifter.

 

 

For the ones outside Sweden who want to take the course only by paper letters:

Price: 4000 SEK/person.

Included in price:

* Course letters by mail.

* Mailcontact with Tove Aradala.

* 1 meeting irl in Stockholm for initiation.

 

Course in English in Stockholm 2025

Course will be 8 days together instead of coming 4 times.

Date:

Price: 4000 SEK/person.

 

Included in price 2024:

* course letters sent with snail mail.

* Book of Priestess note book.

* Initiation pendant when initiated.

* 1 meeting in Stockholm for initiation.

 

Included in price (not in 2024):

* course letters

* 8 days with course as below.

* Book of Priestess note book

* Initiation pendant

* course leader Tove Aradala

 

Not included in price:

* Journey to/from meeting place.

* Hotel

* Food and drink

* Personal costs.

 

 

 Årshjulet arbetar vi med i Prästinnekursen.

We work with the Wheel of Year in the Priestess Course.

 

Prästinneutbildningens första år är ett år av information av lite olika saker. Från den tidigaste begynnelsen, genom historien och med lite astronomifrån den gamla tiden. Du lär Dig om Gudinnans första historia, runor, oghamrunor och annat magiskt nyttigt. Som övningar besöker Du dimensioner där Du lär Dig om Dina gamla liv. Du får göra samma övningar som Prästinneadepterna gjorde i denna kult på Atlantistiden. Under praktiken Atlantis-ljudar vi (ett vattenhelande som Atlantis Prästinnor och Präster gjorde dagligen). Vi arbetar på de olika dimensionella kraftplatserna som tangerar olika rituella/cermoniella övningar. Vi arbetar på Portal med sånglinje. Under praktiken tillverkar vi även olika rituella föremål. Första årshjulet - 2 terminer som adept. 4 träffar  med teori och praktik i Stockholsområdet, mestadels utomhus.

 

Andra året handlar om detta men på djupet och avslutas med Völvans och Prästinnans Magiska Årshjul. Varför andra året? Jo. jag önskar att mina adepter först får kunskap om annan historia innan de lär sig Årshjulets vändningar. Här får Ni information och får lära er firandet av Årshjulet under olika tider i historien och från olika delar av Världen. Du går djupare in i Prästinnans hemligheter. Nu är det dags att lära Dig allt om Gudinnans Årshjul och dess vändningar. Att gå djupare in i runornas och oghamrunornas betydelse och magi. På praktikdagarna får Du lära Dig stenkraftsritualen. Vi tillverkar även speciella stavar för ceremonier. Och det är bara en liten del av allt vi ska göra under andra året när vi vandrar Gudinnans stig. Andra årshjulet - 2 terminer som underpröstinna, 4 träffar med teori och praktik i Stockholmsområdet. Mestadels utomhus.

 

Tredje året är det Månen, Mantran, Högkulturer samt Divination som är huvudpunkterna. Du lär Dig det sista av Atlantis hemligheter. På sista träffen blir Du initierad som färdig prästinna av Lemurien och Atlantis. Härifrån kan Du fortsätta ytterligare 3 år/6 terminer för att få lära ut delar av denna utbildning efter samtal med mig. Tredje årshjulet - 2 terminer som nästan färdig prästinna. 4 träffar med teori och praktik på träffarna i Stockholmsområdet.

 

Fjärde året är det kunskapen i hemligheter och magiska vindlingar djupt inne i Dig som vi går in i.  Fjärde årshjulet - 2 terminer som prästinna i Hemligheternas Kunskap. 4 träffar i teori och praktik i Stockholmsområdet.

 

Femte året arbetar vi med seidr och galdrande bl.a  Femte årshjulet - 2 terminer som Prästinna i Vishet. 4 träffar i praktik i Stockholmsområdet.

 

Sjätte året förseglar vi utbildningens många hemligheter, kunskap och visdom till vars och ens egen personliga magi.  Sjätte årshjulet - 2 terminer som Steget till Överprästinna. 4 träffar i praktik i Stockholmsområdet.

 

Allt jag lär ut är noga utvalda delar av den gamla kulten, de gamla hemligheterna. Givetvis får Ni övningar, läxor samt träffar förutom lektionerna.

Efter 3 år är den som går alla dessa år färdig FornPrästinna (eller FornPräst).

Den som önskar fortsätter till Överprästinna med ytterligare 3 år. Då bestämmer man också sin huvudriktning.

 

Du får också lära Dig att öppna upp för kontakt med våra Systerplaneter, bl.a De Sju Systrarna, Sirius m.fl. Du får lära Dig att hålla kontakt med de Urgamla Mödrarna och Prästinnekrafterna som en gång tjänade Gudinnor på de Stora Kontinenterna Lemurien och Atlantis. Men även med våra egna Gudinnor i norr - Freya, Frigga, Nerthus, Idun, Ran och Eir. Du får göra många dimensionsresor och Atlantisresor samt även några regressionsresor i grupp. Du lär Dig att ta fram läkningen i Dina händer, att Atlantis-ljuda i de speciella läkande vibrationerna. Du får lära Dig att se auror, att vattensyna och olika divinationsformer. Du lär Dig ceremonier och ritualer samt att hålla egna Gudinneoffringar med mat, dryck, frön och örter. Och att få och hålla beskydd. Du lär Dig även de urgamla Prästinnehemligheterna och de kunskaper som alla prästinnor på de sjunkna kontinenternakände till. Och mycket mer.

 

Vissa terminer ingår en gåva i terminsavgiften.

Termin 1/Årshjul 1 är det en Book of Priestess anteckningsbok som Ni får på första mötet.

Vid varje Årshjulsinitiering ingår även ett smycke som tangerar just detta Årshjul. 

 

 

Den som vill kan efter 6 år och initieringen till Överprästinna samt ett praktikår börja lära ut denna kurs, efter individuell överenskommelse med mig. Inte innan dess. 

Du får alla brev men observera att de är copyrightskyddade och att Du därför inte får dela dem med andra människor.

 

Efter 3 år kan Du om Du önskar och tillhör Gudinnesamfundet Temple of the Eternal Goddess öppna ett lokaltempel och hålla namngivningar, sista resan (begravningar) och handfästningar (lagligt när vi är minst 3000 medlemmar i Sverige).

 

Tänk på att jag endast utbildar ett fåtal adepter i varje kurs.

 

Givetvis måste man sända in de övningar som står i kursbreven till mig per mail innan man blir initierad i varje Årshjuls termin. Först efter initiering får man fortsätta till nästa termin och/eller nästa Årshjul.

 

Viktigt att tänka på:

* Att Ni inte kan ta med Er barn till kursträffarna.

* Att den som söker denna utbildning måste ha fyllt 18 år.

* Att om jag anser att någon elev inte ska fortsätta kursen talar jag om detta.

* Kom också ihåg att utbildningen står under Gudinnans beskydd och det är hon som viskar i mitt öra om någonting ska läggas till eller tas bort.

* Att det inte går att delbetala denna kursavgift.

* Att mat och boende inte ingår i kursavgiften.

 * Vill Du ansöka så fyller Du i ansökningsblankett ELLER skriver av den och sänder mig per papperspost.

* När Du blir antagen skickar Du terminsavgiften på swish eller bankkonto. Kom ihåg att det pris Du betalade för Din första termin gäller att betala per termin rwsten av utbildningen även om jag höjer priset. 

* Kom ihåg att den termin/de terminer Du betalat för alltid ger Dig tillträde att "gå om" dessa utan extra kostnad. 

* Kom ihåg att om Du hoppar av en kurs Du påbörjat betalas inga pengar tillbaka.

* Kom ihåg att om Du hoppar av en kurs senare än 4 veckor innan kursstart behåller jag en administrativ summa om 800 SEK.

 

Lyssna på Ekot från de förlevande!!

Jag välkomnar Dig att söka Din plats på Prästinneutbildningen - Gå Prästinnans Väg med mig.

 

 

 Mina fantastiska adepter som nu 2023 går Årshjul 1 i Grottan på Gotland.

My fantastic adepts walking Wheel of Year 1 now 2023, In the Cave in Gotland.

 

 The first year of the Priestess education is a year of different informations. From the early beginning, through ages and eras and with some astronomy from the first and ancient times included. You will learn about tge Goddess, working with the runes and ogham runes and so much more. In the exercises You are visiting dimensions where You learn about old lifes of Yours and You are doing the same exercises as the Priestess adept did in the old cult back in the Atlantis era. During Practise Days we use the Atlantis chanting (a healing of the water the Priestesses in Atlantis did every day), we work at the different places of energy with different ritual/ceremonial exercises. We are working at Portals with Song lines and other energy filled places. During practise days we are creating different ritual tools. First Wheel of Year - 2 semesters as an adept. 4 meetings in Stockholm area.

 

The second year continues with these different informations but in a deeper level, much deeper. End of second year is aboit the Priestess Magic Year of the Wheel, Why second year? Because I want my adepts to learn about some other history before beginning learning about the Wheel of the Year. Now You learn about celebrating this in different times in history and in different places on our planet. You are getting deeper into the Secrets of the Priestess. Now it is time to learn everything about the Goddess wheel of Year, diving deeper into the meaning and magic of Runes and Ogham Runes. In practise days You will learn the ritual of stone energy. We will make special wands for ceremonies. And this is only a little part of what You will do in the world of magic. Second wheel of year - 2 semesters as a Lowest Priestess. 4 meetings in Stockholm area.

 

Third year is about the Moon, Mantras, ifg Cultures and Divination as the head line.... If You want to continue to year 4, 5, 6 this is when You decide the direction of Your choice to work with. (when ending year 6 You become a High Priestess). After the last semester year 3 You will be initiated as a Priestess. You will now learn the last of the secrets of Atlantis. During practise days it is a deep initiation and a feast. The third wheel of year - 2 semesters becoming a Priestess. Meetings in Stockholm area.

 

Fourth year is about knowledge and secret magic.  You are working with Your inner knowledge of magic. Fourth year of the Wheel - 2 semesters as a Priestess in Secret Knowledge Practise in Stockholm area.

 

Fifth year we are working with seidr and galdramagic. You will open up the Völva wisdom inside of You. Fifth year of the Wheel - 2 semesters as a Priestess in Wisdom. Practise in Stockholm area.

 

Sixth year we seal the knowledge and wisdom inside of You and You are ready to fly out with Your skills. Sixth year  of the wheel - 2 semesters becoming a High Priestess with a deep initiation.

 

Everything I teach You in selected parts in the old cult, the old secrets. Of course You will get excersices, homework and meetings outside the lessons.

After 3 years the one continuing all the years are a Ancient Priestess/Ancient Priest.

The one wishing to contiune to High Priestess walks another 3 years in the education path. Then You also deside Your skill of working in this.

You will also learn to open up for contact with our sister-planets...for example the Seven Sisters, Sirius. You will learn to keep the contact with the immemorial ancient Mothers and Priestesses energies once serving the Goddess in the Great Continents Lemuria and Atlantis. Also of course our own norse Goddesses Freya, Frigga, Ran, Eir, Idun and Nerthus. You are to travel a lot in dimension journeys and Atlantis journeys and go down in regression tours in Your group.  The healing You have in Your hands will be released for You to use. We chant the special healing Atlantis-tunes as often as possible. You learn to see auras, to see what is happening or will happen in the water and other divination forms. You will also create a lot of ceremonies and rituals, hold Your own Goddess offerings with food, drink, seeds and herbs. You will learn protection and working with the wheel of year. And of course You will learn some of the old secrets and knowledges of the Priestesses that all Priestesses in the Great Continents knew about. And so much more. 

 

Some semesters a gift is included in the fee. Semester 1 it is a Book of Priestess/Notebook You will get at first meeting. At each Year of Wheel initiating You will get a pendant or pendelum for this year.

 

The one who wants to can after 6 years and the initiation to become a High Priestess have a practise year and then start to teach this course...BUT only after individual talking to me. Not until then.

 

You will get all the letters but notice that they are copyright protected and You are not allowed to share them with other people not walking the path of this course.

 

Notice that I only take a few adepts in every course start.

Of course You have to send/mail me the exercises in the course lettersbefore getting initiated in every semester in the Year of Wheel. First after the initiating You can continue to next semester/next level of the wheel of year.

 

Important to think of:

* You are not allowed to bring children to the course meetings.

* You have to be 18 to participate.

* If I think there is someone who should not continue to walk the path of the course I will tell.

* Remember this course stand under the protection of the Goddess and she is the one whipering in my ear if something is to be added or removed.

* You can not split up the fee cost for this course.

* Food, drink and hotel is not included in this course.

* If You want to walk this path You need to fill in or copy the application and send me a snailmail with this.

* When I accept You as an adept You send the fee for the semester (paypal, bank account, swish if you live in Sweden). Remember that the sum you paid when You started Your walk will always be the sum you pay for every semester before You begin even if I raise the course fee.

* Remember that the semester/semesters You have paid for You can always go back to a new group and participate in for free. As many times You wish for. 

* Remember if You drop a course no money will be refunded.

* Remember if You drop a course later than 4 weeks before start I will keep an administring fee of 800 SEK.

 

Listen to the echo from the forliving!!!

I welcome You to apply for a place on this Priestess education - Walk the Priestess Path with me.