Gudinnans Döttrar / Tove Aradala Official

Freyas Rebelliska Runor - Völvans Djupmagiska Runkurs

Freya and her rebel runes - The deepmagic rune course of the Völva

Det här är en speciell runkurs i de kvinnliga energierna.

Ni kommer att få gå in i runornas själ, att få dem att resa i Er själ. Ni kommer också att få lära Er höra runorna viska och sjunga dem. 

Första helgen arbetar vi med att skapa runor och att Ni låter varje runa Ni skapar bli en förlängd del av Er magi. Att Ni helt enkelt blir runans röst. När alla runor är skapade, de 24 plus den senare 25e tomma runan, så ska de initieras i elementen, riktningarna och bli ert eget magiska verktyg i att läsa dem och att resa med dem i dimensionerna.

Andra helgen ska vi börja arbeta med läsningar och att hitta Er egen själ i det esoteriska gamla Uthark-alfabet Ni nu arbetar med. Ni ska också få resa i runorna, det är djupt megamagiskt, att resa i seiden.

Sista söndagen kommer vi att hålla en ritual, självklart med runorna närvarande.

Jag har bara nämnt en liten del av vad vi ska göra.

 

Vad Ni ska ta med till kursen:

* Vattenfast penna

* Ett gammalt örngott eller tyg i den storleken

* Ett skinn eller tyg att skapa för läsning på

* Trumma om Ni har

* Kläder efter väder då vi arbetar inomhus och utomhus

 

Vad Ni får som ingår i kursens pris:

* Tyg att sy runpåse av

* 25 tomma runbrickor

* Anteckningsbok

* Runbetydelserna

* Te, frukt och choklad

* Tove Aradala som kursledare

 

Vad som inte ingår i kursens pris:

* Resan till/från kurslokalen

* Logi

* Frukost, Lunch, Middag

 

Pris: 3.999 SEK/person 2023

Pris: 4800 SEK/person 2024

 

Vid bokning betalas 1000 SEK som anmälningsavgift. Du är inte inbokad på kursen förrän anmälningsavgiften är betald.

Om Du bokar av betalas anmälningsavgiften inte tillbaka, men om jag bokar av betalar jag givetvis tillbaks den.

Senast två veckor innan kursstart ska resterande summa vara inbetald på mitt konto. 

 

Viktigt att veta:

* Du måste vara 18 år för att delta i mina kurser.

* Du får inte ta med Dig barn till kurserna.

* Det går inte att dela upp kurskostnad i avbetalningar.

 

Kommande kursdatum i Stockholm 2024: 25-26/5 +8-9/6.

 

 

 

This is a special rune course in the female energies.

You will go into the souls of the runes, and make them travel in Your soul. You will also learn to hear the runes whisper and to sing them.

First weekend we work with creating the runes and to let every rune You create become a part of Your magic, thatt You become the voice of the rune.

When all the runes are created, the 24 plus the more modern 25th, they will be initiated in the elements, directions and be Your own magic tool in reading them and travel with them in the dimensions.

Second weekend we are beginning to work with readings and finding Your own way to work in the esoteric old UTHARK-alphabeth You now work with. You will also travel in the runes, it is deeply megamagic travelling in the seid.

The last sunday we will hold a ritual, of course with the runes present.

I have only mentioned a wee of what we will do.

Bring to course:

* Pen that is water resist

* An old pillowcase or fabric in that size

* A skin or fabric to create as a reading-skin

* A drum if You have

* Clothes after weather as we are working both outside and inside.

 

What is included to get in the course price:

* Fabric to make a rune pouch of

* 25 empty runes

* Note book

* Tea, Fruit, Chocolat

* Tove Aradala as a teacher

 

What is not included in the course price:

* Journey to/from course place

* Hotel

* Breakfast, Lunch, Dinner

 

Price: 3.999 SEK/person 2023

Price: 4.800 SEK/person 2024

 

When book You need to pay a booking fee of 1000 SEK. Your place is booked when fee is paid.

If You cancel Your booking I am not paying back the booking fee, but if I cancel I will pay it back of course,

Latest two weeks before course starts rest of money need to be on my account.

 

Important to know:

* You have to be 18 to participate in my course.

* You can not bring children to my course

* There is no possibility to pay off the course in several parts

 

 

2024

 

Datum:                          Eskilstuna

Datum:                           Luleå

Datum:                           Åland 13-14/4 + 11-12/5

 

Vill Du att jag kommer och håller kursen på Din ort - hör av Dig till mig.

 

If You want me to hold this in english - contact me.

I can also come to Your country holding the course.