Gudinnans Döttrar / Tove Aradala Official

Urkraftens Hus...... Templet...The Temple

Till den Stora Gudinnan Ärar jag ett Tempel

Ett Gudinnetempel har alltid funnits i min själ... Moder Natur är ett naturligt tempel att, som våra förlevande, hålla det magiska arbetet i. 

Mitt Gudinnetempel tog form sten för sten i mitt inre och 2012 blev det verklighet som en inregistrerad Gudinnereligion. Fortfarande är Templet Moder Natur för ett stenbyggt Tempel kräver både mycket pengar och ett byggnadslov, och om jag ska vara helt sann så är ett NaturTempel mycket mer fantastiskt att använda..  På Gotland blev hela min gård Tempelgården med en grundkristall och de Atlantiska stenarna som grund där de är nergrävda för att skicka ut energin. Runtom på gården finns Önsketräd, Mjödträd, Altarträd, Labyrint och en Portal....

Nu ska Templet flyttas till fasta landet men jag lämnar kvar en del som fortfarande kommer att andas lugnet, magin och Moder Naturs innersta. Fortfarande detta år, 2023, går det att sätta sig i tyst meditation i Templet i Björkhaga. 

 

 

To the Great Goddess I Honour a Temple

A Goddess Temple have always been in my soul..Mother Nature is a natural Temple to, as our forliving did, hold the magic work in.

My Goddess Temple took form stone by stone in the inner me and 2012 it became the reality as an inregistered Goddess religion. Still the Temple is Mother Nature because a stone-built Temple need a lot og money and a building permission and if I am to be true...it is more fantastic to use the Nature-Temple. In Gotland all my land became the Temple garden with a ground crystal and the Atlantic Stones as a ground where they are digged down to send the energy out. And out in the garden there are also a Wishing tree, a Mead tree, an Altar tree, a Labyrinth and a Portal....

Now the Temple is to be moved to mainland but I will leave some of it to still be breathing the calmness, the magic and inner peace of Mother Nature. Still this year, 2023, it is possible to sit in a silent meditation in the Temple in Björkhaga.

Urkraftens Hus är Templet i Björkhaga, huvudtemplet för samfundet Temple of the Eternal Goddess/Den Oändliga Gudinnans Tempel. 

Här arbetar vi i Urkraften när vi håller ritualer och ceremonier. Vi arbetar på Årshjulets alla Vändningar, på Moder Månes Ny och Full.... Vi arbetar i det vackra ljuset likväl som i det magiska mörkret.

Jag håller även kurser på Templets gård liksom Gudinnedagar vart 6e år. 

Är Du intresserad av vårt inregistrerade samfund finns det på templeoftheeternalgoddess.vpsite.se. Vi håller på att skriva om även denna hemsida så just nu är den rätt rörig. Du kan även höra av Dig till mig för att få veta vem som har ett lokaltempel i just Ditt område.

 

Urkraftens Hus (house of Ancient Power) is the Temple in Björkhaga, the head Temple för the community Temple of the Eternal Goddess/Den Oändliga Gudinnans Tempel.

Here we work in the ancent power when holding rituals and ceremonies. We work with all the Turnings in the Wheel of Year, with Mother Moon in her New and Full.... We work in the beautiful ligh as in the magic dark-

I hold courses in the Temple garden and Goddess Days every 6th year.

If You are interrested in our inregistered community You can find it here: templeoftheeternalgoddess.vpsite.se. We are rewriting the site so it is a little caotic right now. You can send a mail if You want to know more about it.